Felicja Kamila

Newbie 3 Reputation points Help-d956b624e3a70f299ff60fb4f6e79359

About me

Realizujemy badania, certyfikujemy produkty dla przeróżnych sektorów przemysłowych – np. ISO 18001. Bezustannie poszerzamy zasięg proponowanych przez nas propozycji Komisja Europejska nadała nam status jednostki notyfikowanej. Pracuje dla nas fachowy personel, który to w każdej sytuacji bezstronnie podchodzi do prowadzonych usług badawczych.

Send me a message

All News